Kies een thema

Monumentale bomen

Op deze kaart zijn de bomen aangegeven waarvoor een kapvergunning/ontheffing voor moet worden aangevraagd. Verdere uitleg staat bij deze kaart omschreven.

Snoeiwerkzaamheden

Venray Fotolocaties Op deze kaart kunt u zien waar in Venray op dit moment, of binnenkort, wordt gesnoeid aan plantsoenen en/of bomen. Als u op de vlakjes klikt krijgt u nog meer informatie te zien.

Boomwerkzaamheden

Venray Fotolocaties Op deze kaart kunt u zien waar in Venray op dit moment, of binnenkort, aan bomen werkzaamheden worden verricht.

Foto's

Venray Fotolocaties Op deze kaart wordt allerlei fotomateriaal aangeboden. Te denken aan 360 graden luchtfoto's (helirama's), 360 graden foto's vanuit de weg(cyclorama's) en ook schuine luchtfoto's(oblique) waarbij u uw gebied mooi in beeld heeft. Daarnaast bieden we ook nog de meest recente standaard luchtfoto's aan maar ook enkele historische luchtfoto's.

Huisaansluitingen en riolering

rioolkaart Waar ligt nu uw huisaansluiting? Op deze kaart kunt u deze terug vinden met daarnaast ook het hoofdriool. Als u op de lijnen of punten klikt krijgt u nog meer informatie te zien hierover.

Basisregistratie Grootschalige Topografie

In de Basisregistratie Grootschalige Topografie of BGT wordt de topografie van heel Nederland op een eenduidige wijze vastgelegd en beschikbaar voor alle gebruikers.

De BGT is zichtbaar vanaf 1:5000, zoom dus ver genoeg in.

Grenzen Dorpen, Wijken en Buurten

Woonplaatsgrenzen Hier vindt u de bestuurlijke grenzen zoals de gemeente Venray is ingedeeld. Deze kaart bestaat uit woonplaats-, wijk- en buurtgrenzen.

Geurkaarten

Geurnormenkaart De gemeente Venray is rijk aan veehouderijbedrijven. Hierdoor komen vragen over bijvoorbeeld geurbelasting naar boven. Om de hoeveelheid geur weer te geven is hiervoor deze kaart opgesteld. Ook kunt u zien binnen welke geurnormen uw woning ligt.

Energie en uw woning

Venray Dakscan Venray is één van de eerste gemeenten in Nederland die het energieverlies via daken in kaart brengt met dakthermografie. Hiervoor zijn er 6 maart 2010 tussen 20.00 uur en 22.00 uur warmtebeelden gemaakt van daken binnen de bebouwde kom.
Daarnaast heeft de provincie opdracht gegeven om een zonnekaart te laten maken. Deze geeft aan of en hoe uw woning geschikt is voor zonnepanelen. Kijk daarvoor op: venray.zonnekaart.nl

WRO

Alle kaarten volgens de Wet Ruimtelijke Ordening.

Deze kaart is alleen bedoeld om een indicatie te krijgen. Voor meer informatie dient u naar www.ruimtelijkeplannen.nl te gaan.